Provozní podmínky Florbalovybazar.cz

Základní podmínky

Portál je určen pro soukromou inzerci florbalového zboží. Veškeré služby bazaru jsou zdarma. Váš inzerát bude zveřejněn okamžitě po jeho zadání. Platnost inzerátu není omezena.

Záruky

Server florbalshopy.cz pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu inzerovaného florbalového zboží. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím tohoto portálu nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

Výhrady provozovatele

Provozovatel bazaru si vyhrazuje právo kontroly obsahu zadaných inzerátů, stejně tak i jejich vyřazení z inzerce v případě porušení obecných zásad jako např. uvedení obchodního sdělení, reklamy, vulgarismů atd.

Neprovádíme korekci z hlediska pravopisných chyb. Myslete prosím na to, že text inzerátu je pouze Vaše vizitka, tak ať se Jungmann s Palackým neobrací v hrobě...